Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Δικαιώματα του Παιδιού, που νοσηλεύεται


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, 13 Μαΐου, 1986

Α. – Δικαίωμα του παιδιού να συνοδεύεται από τους γονείς του ή το πρόσωπο που τους αντικαθιστά, όσο το δυνατόν περισσότερο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο, όχι ως παθητικοί θεατές, αλλά ως ενεργά στοιχεία της διαμονής στο νοσοκομείο, χωρίς αυτό να επιφέρει πρόσθετο κόστος. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρακωλύει ή να εμποδίζει την εφαρμογή των θεραπειών που πρέπει να υποβληθούν στο παιδί.

Β. - Δικαίωμα του παιδιού να λαμβάνει πληροφορίες προσαρμοσμένες στην ηλικία του, τη ψυχική, συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή του σε σχέση με την ιατρική θεραπεία στην οποία υποβάλλεται, και τις θετικές προοπτικές που αυτή η θεραπεία προσφέρει.

Γ. – Δικαίωμα των γονέων ή του προσώπου που τους αντικαθιστά να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια και την ευεξία του παιδιού, με την προϋπόθεση πάντα το θεμελιώδες δικαίωμά του σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικής ζωής δεν επηρεάζεται από αυτό.

Δ. - Δικαίωμα των γονέων ή του προσώπου που τους αντικαθιστά να εκφράσουν τη συμφωνία τους με τις θεραπείες που εφαρμόζονται στο παιδί.

Ε. - Δικαίωμα του παιδιού για ατομική υποδοχή και παρακολούθηση, που προορίζεται στο μέτρο του δυνατού, στους ίδιους τους ασθενείς και τους βοηθούς για αυτήν την υποδοχή και φροντίδα.

Ζ. - Δικαίωμα των γονέων ή του προσώπου που τους αντικαθιστά για κατάλληλη υποδοχή και ψυχοκοινωνική παρακολούθηση από προσωπικό με εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Η. - Δικαίωμα του παιδιού να μην υπόκειται σε φαρμακολογικές ή θεραπευτικές εμπειρίες. Μόνο οι γονείς ή το πρόσωπο που τους αντικαθιστά, αφού έχει προειδοποιηθεί δεόντως για τους κινδύνους και τα οφέλη των θεραπειών αυτών θα έχουν τη δυνατότητα να δίνουν την έγκρισή τους καθώς και την απόρριψή της.

Θ. - Δικαίωμα του παιδιού να μην λαμβάνει άσκοπες ιατρικές θεραπείες και να μην υπόκειται σε ηθική και σωματική ταλαιπωρία που μπορεί να αποφευχθεί.

Ι. - Δικαίωμα να αντιμετωπίζεται με φροντίδα, εκπαίδευση και κατανόηση και σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής.

Κ. - Δικαίωμα (και μέσον) του παιδιού να επικοινωνήσει με τους γονείς του ή με το πρόσωπο που τους αντικαθιστά σε στιγμές έντασης.

Λ. - Δικαίωμα της εξασφάλισης για τη λήψη της φροντίδας που χρειάζεται, ακόμη και αν είναι απαραίτητη η δικαστική παρέμβαση, εάν οι γονείς ή το πρόσωπο που τους αντικαθιστά, το αρνούνται ή δεν είναι σε θέση να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μ. - Δικαίωμα του παιδιού να νοσηλευτεί με άλλα παιδιά,αποφεύγοντας κάθε πιθανή νοσηλεία μεταξύ ενηλίκων.

Ν. - Δικαίωμα των παιδιών να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, κατα τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο, και να επωφεληθούν από τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών και του διδακτικού υλικού που οι αρμόδιοι του σχολείου προσφέρουν στη διάθεσή τους, ιδίως στην περίπτωση μιας παρατεταμένης νοσηλείας, με την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα δεν επηρεάζει αρνητικά την ευημερία τους και / ή δεν παρεμποδίζει τις ιατρικές θεραπείες που ακολουθούνται.

Ξ. - Δικαίωμα των παιδιών να έχουν χώρους εξοπλισμένους και επιπλωμένους, έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους για φροντίδα και εκπαίδευση, καθώς και παιχνίδια, βιβλία και τα κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα προσαρμοσμένα στην ηλικία τους.